Świetlica Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu
zaprasza
dzieci z klas I – III do udziału w konkursie plastyczno – technicznym.

„EKOLOGICZNY STWOREK”

Celem konkursu jest :

• rozbudzenie wyobraźni
• rozwijanie kreatywności
• pobudzenie wrażliwości estetycznej
• poznawanie nowych technik plastyczno – technicznych
• doskonalenie sprawności manualnych
• uwrażliwienie na możliwość wykorzystania surowców wtórnych

Warunki konkursu:

• technika dowolna – prace przestrzenne
• forma indywidualna i grupowa (do 3 osób)
• prace opisane drukiem: imię, nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela

Termin konkursu:

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do dnia 20.03.2017r. do sali nr 9.
Wystawa prac odbędzie się w dniach 22.03.2017 r. – 29.03.2017r.
Odbiór prac będzie możliwy w dniach 30-31.03.2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.03.2017r. – informacja zostanie umieszczona
na stronie internetowej szkoły.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz drobne upominki, natomiast nauczyciele – opiekunowie - pisemne podziękowania.

Organizatorzy: 
Nauczyciele świetlicy                                                                                                                         Dyrektor: Dariusz Kopaczewski
SP nr 20 im. Orła Białego
we Wrocławiu

Dyrekcja SP 20 im. Orła Białego ogłasza konkurs

na ozdobę wielkanocną -

ZAJĄC WIELKANOCNY”

R E G U L A M I N K O N K U R S U

§1.

Konkurs przeznaczony jest dla całej społeczności szkolnej.

§2.

Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:

 • I kategoria - uczniowie „zerówek” i klas 1;

 • II kategoria - uczniowie klas 2-3;

 • III kategoria - uczniowie klas 4-6;

 • IV kategoria - Rodzice/Opiekunowie Prawni naszych uczniów;

 • V kategoria - Pracownicy SP 20;

§3.

S a m o d z i e l n a praca ucznia („ZAJĄC WIELKANOCNY”) musi być wykonana na terenie szkoły.

Rodzice/Opiekunowie prawni, Pracownicy mogą swoją pracę wykonać poza terenem szkoły.

§4.

Każdy uczeń/ osoba dorosła może oddać na konkurs tylko jedną pracę - zająca wielkanocnego.

§5.

Wymagany opis pracy - przypięta do pracy kartka, koniecznie pobrana z sekretariatu szkoły, ponieważ będzie na niej umieszczony numer:

a) w przypadku ucznia:

-imię i nazwisko dziecka;

-oddział, do którego dziecko uczęszcza;

-czytelny podpis nauczyciela, oświadczającego, że praca była wykonana przez ucznia samodzielnie ;

b) w przypadku Rodzica/Opiekuna Prawnego:

-nazwisko i imię;

-oddział, do którego uczęszcza dziecko osoby oddającej pracę;

c) w przypadku Pracownika szkoły:

-nazwisko i imię.

§6.

I etap konkursu

Dotyczy uczniów:

Wszystkie dzieci wykonują zająca wielkanocnego. Każdy oddział klasy 1-6 oraz „zerówek” przekazuje 6 wytypowanych przez uczniów oraz wychowawcę danego oddziału prac konkursowych, które wezmą udział w 2 etapie.

Prace te należy dostarczyć do sekretariatu szkoły - do dnia 31 marca 2017r. Ozdoby dostarczone po tym terminie nie będą oceniane w drugim etapie.

§7.

II etap konkursu

Dyrekcja szkoły wybierze 3 najładniejsze prace z każdego oddziału danej klasy oraz z oddziałów przedszkolnych. Następnie z tych prac, wytypuje te, które zostaną nagrodzone. Pod uwagę będzie brana: estetyka wykonania, pomysł, oryginalność pracy.

Uwaga! Osoby dorosłe przekazują swoje prace bezpośrednio do sekretariatu szkoły - do 31.03.2017r.

§8.

Wszystkie prace uczniów, przekazane przez wychowawców do 2 etapu konkursu oraz prace osób dorosłych będą zaprezentowane na terenie szkoły.

§9.

Ogłoszenie wyników planujemy przed świętami wielkanocnymi, jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące przesunięcie tego terminu. Dla wykonawców najładniejszych prac (w każdej z pięciu kategorii), Dyrekcja szkoły przewidziała nagrody. Zostaną one wręczone na najbliższych (po konkursie) apelach porządkowych klas 1- 6. Dzieciom z oddziałów zerowych zostaną wręczone w salach lekcyjnych.

Dyrekcja SP 20 im Orła Białego


 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu 
zaprasza 
dzieci z klas „O” do udziału w konkursie plastyczno – technicznym.
 
„MÓJ WYNALAZEK”
Celem konkursu jest :
 
• rozbudzenie wyobraźnimoj wynalazek
• rozwijanie kreatywności
• pobudzenie wrażliwości estetycznej
• poznawanie nowych technik plastyczno – technicznych
• doskonalenie sprawności manualnych
 
Warunki konkursu:
 
• technika dowolna - prace płaskie ,  półprzestrzenne lub przestrzenne
• format dowolny
• forma indywidualna i grupowa (do 3 osób)
• prace opisane drukiem: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa
 
Termin konkursu:
 
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do dnia 22.03.2017r do sali nr 8.
Wystawa prac odbędzie się w dniach 24.03.2017 r. – 31.03.2017r.
Odbiór prac od 03.04.2017 r. do 05.04.2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 31.03.2017 r. – informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
Zapewniamy  dyplomy dla autorów wyróżnionych prac. 
Organizatorzy: 
Agnieszka Józefowicz
Agnieszka Sielska – Dudzik
Agnieszka Wykrętowicz
Andrzej Szorc

Wyniki akcji „CZYTAMY I POMAGAMY”

Serdeczne podziękowania dla uczniów oraz nauczycieli SP 20 za zaangażowanie i aktywny udział w akcji czytelniczej zorganizowanej przez

Filię 42 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Akcja polegała na przygotowaniu prezentacji do wybranej książki o zwierzętach
oraz przekazaniu darów dla zwierzaków ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Punktacja finalna:

Klasa II c – 503 pkt

Klasa III g – 378 pkt

Klasa III c – 264 pkt

Klasa III b – 249 pkt

Klasa III d – 237 pkt

Klasa III a – 228 pkt

Klasa III f – 227 pkt

Klasa III h – 199 pkt

Specjalne podziękowania w imieniu czworonogów
ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.


 

Wyniki szkolnego konkursu przyrodniczo ekologicznego dla klas trzecich

1 miejsce        Emilia Gruszkiewicz            3 b

2 miejsce          Zuzanna Ciszek               3 e

3 miejsce           Marek Ryniak                 3 f

GRATULACJE !!!

 Finaliści  konkursu reprezentować będą szkołę 

II POWIATOWYM KONKURSIE PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNYM

organizowanym przy współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli


 

Konkurs wyboru imienia dla krasnala zakończony.

Nasz krasnal nazywa się : DWUDZIESTEK J

Tak głosowaliśmy w 2 etapie konkursu:

Miejsce

Imię

Ilość głosów

Dwudziestek

235

Szkolniaczek

181

EuGeniusz

108

Szczęśliwek

70

Kamionek

36

Kopaczek

35

Edukacjusz

32

Dobromił

30

Podstawówek

24

Krasnomir

17

W sumie: 768 głosów

W imieniu krasnala Dwudziestka dziękuję wszystkim za udział w konkursie oraz za każdą pomocną dłoń okazaną w trakcie jego przebiegu.

Koordynator konkursu- Agnieszka Ocha

Oto lista osób- laureatów konkursu, które w pierwszym etapie konkursu zgłosiły propozycję imienia „DWUDZIESTEK”:

 1. Bugaj Piotr 6A
 2. Bułkowska Sara 3H
 3. Drabik Maja 3G
 4. Dziadek Hania 1C
 5. Hamuda Julia 3A
 6. Herezo Małgorzata 6B
 7. Hruszczak Weronika 6B
 8. Kordowina Anna 3F
 9. Korniak Paweł 3D
 10. Libner Jakub 3E
 11. Peternek Tomek 3C
 12. Połczyńska Maria 0C
 13. Półtorak Pascal 1B
 14. Rojek Anastazja 4C
 15. Sikorska Aleksandra 2G
 16. Soszka Borys 2F
 17. Stępniewski Mikołaj 3B
 18. Szewczyk Jagoda 1B
 19. Tadaszczak Patrycja 3A
 20. Uzar Maciej 2E

Serdeczne gratulacje!

Spośród wszystkich uczniów biorących udział w konkursie wylosowaliśmy także, zgodnie z regulaminem, 5 nagród dodatkowych.

 Otrzymają je:

 1. Janiszyn Jakub 5A
 2. Kaszowska Weronika 2C
 3. Krzeszowska Alicja 3C
 4. Paszkowski Mateusz 3C
 5. Ziobroń Aleksander 3D

Serdeczne gratulacje!

Wszyscy uczniowie nagrodzeni w konkursie zostaną wkrótce poinformowani o dokładnym terminie wręczenia upominków.


 

KATEGORIA

PRACE PRZESTRZENNE

1. miejsce

Norbert Płuciniak SP nr 20

2. miejsce

Aleksandra Pancerz SP nr 95

3.miejsce

Gabriela Ceynowa SP nr 95

Wyróżnienia

Paulina Ździebło SP nr 78

PRACA ZBIOROWA SP nr 95

Laura Sroga

Monika Kapuścińska

Gabriela Ceynowa

Aleksandra Pancerz

KATEGORIA

PRACE PŁASKIE

1. miejsce

Zofia Nowak SP nr 4

2. miejsce

Szymon Górkiewicz SP nr 53

Nikola Matuszek SP nr78

3.miejsce

Amelia Władyka SP nr 78

PRACA ZBIOROWA SP nr 78

Julia Nowak

Zofia Szczot

Wyróżnienia

Filip Wójcik SP nr 1

Maja Wierzbicka SP nr 4

Mateusz Królicki SP nr 4

Urszula Bombik SP nr 17

Nina Dzieweczyńska SP nr 20

Helena Markowska SP nr 78

Julia Dutkiewicz SP nr 85

Amelia Fidelak SP nr 109

PRACA ZBIOROWA SP nr 20

Wiktor Tycner

Maks Bielski

Jakub Libner

Jakub Witek


 

WYNIKI

Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

„Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów”

I miejsce – KLAUDIA SZUWART 4A

II miejsce ex aequoJAKUB BEDNARSKI 4C, PAULINA FĄKA 6C

III miejsce – DOMINIKA GASIK 6B

   W powiatowym etapie konkursu recytatorskiego naszą szkołę reprezentować będzie uczennica klasy 4a Klaudia Szuwart.

Gratulacje!


 

I miejsce Sebastian Kubicki IIIb

II miejsce Julia Berdowska IIIh

Ex aequo

III miejsce Paulina Smolińska IIIc

III miejsce Patrycja Zając IIIb

Wyróżnienia:

Oliwia Kwiatkowska IIIg

Zofia Wnuczyńska IIIc

Maria Maciuk IIIe

Sara Bułkowska IIIh

Następujący uczniowie będą reprezentować szkołę
w XVII Międzyszkolnym Turnieju Ortograficznym
dla klas III
, który odbędzie się 28 marca 2017r.

Sebastian Kubicki

Julia Berdowska

Paulina Smolińska

Patrycja Zając

Oliwia Kwiatkowska

Zofia Wnuczyńska

Organizatorzy:

Renata Umławska-Przybyło, Ewa Samborska-Wcisło


 

PIERWSZY ETAP KONKURSU JUŻ ZA NAMI!

Komisja konkursowa wyłoniła 10 propozycji imienia dla krasnala.

 Oto one:

1. Dobromił

2. Dwudziestek

3. Edukacjusz

4. EuGeniusz

5. Kamionek

6. Kopaczek

7. Krasnomir

8. Podstawówek

9. Szkolniaczek

10. Szczęśliwek

      Zachęcamy do udziału w drugim etapie konkursu, w którym głosujemy na jedną z dziesięciu powyższych propozycji imienia.

 Uczniowie oddają głos na karteczkach dostępnych u wychowawców klas, pozostali chętni – na karteczkach konkursowych dostępnych na portierni szkolnej.

      Drugi etap trwa do czwartku 09 lutego 2017 włącznie.

      10 lutego 2017 roku finał konkursu- poznamy imię naszego krasnala oraz jego autora/ autorkę / autorów.  Tego dnia rozlosujemy również 5 nagród dodatkowych.

W losowaniu wezmą udział wszyscy uczniowie biorący udział w naszym „ krasnalowym” konkursie. :-)


 

Strona 64 z 65