Szanowni Państwo,


zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego publiczna szkoła podstawowa lub szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Ceny podręczników proszę pobrać ze strony wydawnictwa.
Numer konta szkoły: PKO BP 73 1020 5226 0000 6102 0416 3895.
W uwagach proszę podać: imię i nazwisko oraz klasę, do której uczeń chodzi.

W przypadku wcześniejszego uregulowania zaległości za podręczniki proszę o przyniesienie potwierdzenia wpłaty do biblioteki.

 

Nasza Szkoła bierze udział w

„Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”

Zapraszamy Rodziców, Nauczycieli i Uczniów do zgłaszania propozycji książek,
które mogą wzbogacić nasz szkolny księgozbiór.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa