Centrum Kreatywności Talent rekrutuje uczniów ukraińskich do projektu "Centrum Nauki Zdalnej we Wrocławiu" na rok szkolny 2023/2024.
Powyższa rekrutacja dotyczy uczniów klas przede wszystkim starszych, począwszy od klasy VIII, którzy chcą zakończyć naukę w ukraińskim systemie online.

UKRAINA 2023 08 09 12 52 14