Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

INFORMACJA

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do niego wrócić.

Dowiedz sie więcej na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych
 
Szczegółowe informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych dostępne są na stronie internetowej:
www.mojePPK.pl
lub pod nr infolinii: 800 775 775
Informacje szczegółowe – https://www.mojeppk.pl/
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)

 

Czytany 2115 razy