Zapraszamy zainteresowanych uczniów z szóstych klas do udziału w konkursie geograficznym. Zadanie polega na wykonaniu przestrzennego modelu Układu Słonecznego. Pracę można wykonać indywidualnie lub w parach. Termin dostarczenia prac konkursowych: do 10 listopada 2023 r.

Konkurs geograficzny dla klas 6

 

 
Strona 1 z 8