Zapraszamy uczniów klas 2-8 do udziału
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
Kangur Matematyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 14 zł.
Zapisy i wpłaty do 20 stycznia 2023 r.:
klasy 2-3 u wychowawców, klasy 4-8 u nauczycieli matematyki.

Termin konkursu: 16 marca 2023 r.
Regulamin konkursu oraz bezpłatne arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie
www.kangur-mat.pl
Koordynatorem konkursu w klasach 2-3 jest pani Beata Bartocha,
a w klasach 4-8 pani Ewa Remiszewska-Kaleta.

Zapraszamy serdecznie!

Kangur 2023

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału

w

Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym
Alfik Humanistyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 14 zł
Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa, oddział i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu.

Zapisy i wpłaty do 25 listopada 2022: klasy 1,2 i 3 u wychowawców,
klasy 4-8 u nauczycieli języka polskiego.

Termin konkursu: 7 grudnia 2022r. godz. 09:00-10:00

Regulamin konkursu oraz bezpłatnie arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie www.jersz.pl

Zapraszamy serdecznie!

 

Koordynatorzy konkursu
Agnieszka Strembicka
Agnieszka Krzemińska

 

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału

Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym

Alfik Matematyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 14 zł
Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo
w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa, oddział
i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu

Zapisy i wpłaty do 7 listopada 2022: klasy 1,2 i 3 u wychowawców,
klasy 4-8 u nauczycieli matematyki. 

Termin konkursu: 23 listopada 2022r. godz. 09:00-10:30

Regulamin konkursu oraz bezpłatnie arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie www.jersz.pl

Zapraszamy serdecznie!

Koordynatorzy konkursu
Katarzyna Bednarek
Joanna Dziuba-Paradziej

 

start

Uczniowie klas 4-8!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji wojewódzkich konkursów przedmiotowych
zDolny Ślązak.

W roku szkolnym 2022/2023 zostaną przeprowadzone konkursy z:

języka polskiego, matematyki, historii, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie wychowawcy klasy do 7 X 2022 „Karty zgłoszenia ucznia”
(dokument wydrukowany i wypełniony przez rodziców).
 
Szczegółowe informacje na temat konkursów
(„Karta zgłoszenia ucznia”, harmonogram, regulaminy, arkusze konkursowe z poprzednich lat)
znajdują się na stronie internetowej: zdolnyslazak.edu.pl
https://zdolnyslazak.edu.pl/?site=start
Strona 1 z 7