Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Klas Pierwszych

I miejsce
Hanna Rutkowska - kl. I D

II miejsce
Róża Drobik - kl. I A

III miejsce
Łucja Kabała - kl. I B

Wyróżnienia
Kalina Szulc - kl. I F
Piotr Sokołowski - kl. I F

 

 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału

w szkolnym konkursie fotograficznym

„MATEMATYKA JAK KURZ, JEST WSZĘDZIE”

Konkurs polega na wykonaniu cyfrowego zdjęcia, pokazującego matematykęw otaczającym
nas świecie. Może to być fotografia krajobrazu, żywej lub martwej natury wykonana
w dowolnym miejscu (bez postaci ludzi). Zdjęcia należy zapisać w formacie JPG.
 
 
Wykonane zdjęcie należy umieścić na stronie internetowej pod adresem
klikając znak + i podając imię, nazwisko autora, klasę, tytuł fotografii
i krótki, ale ciekawy opis (maksymalnie 3 zdania).
 
Termin składania prac: od 6 marca 2023r. do 31 marca 2023r.
Prace oceni jury w składzie: pani Katarzyna Bednarek, pani Anna Pussty
oraz pani Joanna Dziuba – Paradziej.
Ogłoszenie wyników – kwiecień 2023r.
Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni a ich prace będzie można podziwiać w e-booku
wykonanym z wykorzystaniem aplikacji StoryJumper przez wybranych uczniów klasy 6c.

Zgłoszenie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem postanowień Regulaminu
 

Wszelkie pytania proszę kierować do Organizatorów konkursu.

Czekamy na Wasze prace (-:

Organizatorzy konkursu:
Katarzyna Bednarek
Anna Pussty

 

„ZAKŁADKA do książki”

Plastyczny konkurs biblioteki szkolnej dla klas I, II i III

Cel:
 Pobudzenie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
 Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi
 Rozbudzenie wyobraźni twórczej

Termin trwania konkursu: 06 – 31 marca 2023r.

Zasady uczestnictwa:

1. Do konkursu zapraszamy uczniów klas I, II i III
2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w dowolnej technice plastycznej
3. Wymiary prac powinny mieć format zakładki do książki
(ok.24cm x 4,5cm)
4. Do prac należy dołączyć dane personalne autora: imię i nazwisko, klasa
5. Termin składania prac w bibliotece upływa dnia 31 marca 2023r.
6. Ocenie podlega: pomysłowość i staranność wykonania pracy oraz praktyczność zakładki

Laureaci najlepszych prac, wybrani przez komisję konkursową w skład, której wchodzą:
Małgorzata Maligranda i Magdalena Warot,
zostaną nagrodzeni w trzech kategoriach: klas I, II i III.

Prace zostaną zaprezentowane na wystawce przy bibliotece szkolnej.
Organizator: Biblioteka szkolna SP 20

 

 

 

Zapraszamy uczniów klas 2-8 do udziału
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym
Kangur Matematyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 14 zł.
Zapisy i wpłaty do 20 stycznia 2023 r.:
klasy 2-3 u wychowawców, klasy 4-8 u nauczycieli matematyki.

Termin konkursu: 16 marca 2023 r.
Regulamin konkursu oraz bezpłatne arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie
www.kangur-mat.pl
Koordynatorem konkursu w klasach 2-3 jest pani Beata Bartocha,
a w klasach 4-8 pani Ewa Remiszewska-Kaleta.

Zapraszamy serdecznie!

Kangur 2023

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału

w

Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym
Alfik Humanistyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 14 zł
Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa, oddział i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu.

Zapisy i wpłaty do 25 listopada 2022: klasy 1,2 i 3 u wychowawców,
klasy 4-8 u nauczycieli języka polskiego.

Termin konkursu: 7 grudnia 2022r. godz. 09:00-10:00

Regulamin konkursu oraz bezpłatnie arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie www.jersz.pl

Zapraszamy serdecznie!

 

Koordynatorzy konkursu
Agnieszka Strembicka
Agnieszka Krzemińska

 

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału

Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym

Alfik Matematyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 14 zł
Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo
w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa, oddział
i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu

Zapisy i wpłaty do 7 listopada 2022: klasy 1,2 i 3 u wychowawców,
klasy 4-8 u nauczycieli matematyki. 

Termin konkursu: 23 listopada 2022r. godz. 09:00-10:30

Regulamin konkursu oraz bezpłatnie arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie www.jersz.pl

Zapraszamy serdecznie!

Koordynatorzy konkursu
Katarzyna Bednarek
Joanna Dziuba-Paradziej

 

Strona 1 z 7