ALFIK MATEMATYCZNY
odbędzie się 21.11.2018r. tj. w środę w godz. 13:00 – 14:30

Przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych klas:
Sala 23 – klasa 2c, 2d, 3b, 3c
Sala 24 – klasa 3a, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 5h
Sala 25 – klasa 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c
Sala 26 – klasa 5a, 5b, 5c, 5f, 5g
Sala 27 – klasa 2a, 3d
Sala 30 – klasa 2b, 2e

W czasie trwania konkursu uczeń powinien mieć ze sobą czarny długopis oraz ołówek. Może też mieć czystą kartkę
i wykorzystać ją jako brudnopis. Uczniowie nie mogą korzystać w czasie pracy z niedozwolonych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz z kalkulatora i środków łączności, w tym z telefonów komórkowych, smartfonów.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.jersz.pl

Szkolny konkurs recytatorski
poezji patriotycznej pt. Moja Ojczyzna
dla uczniów klas 4-8
odbędzie się 21 listopada 2018 (środa) na czwartej lekcji (10.45).
Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego.

Dnia 20 listopada 2018 upływa termin zgłoszeń
do kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu

 ALFIK HUMANISTYCZNY.

Konkurs odbędzie się  12 grudnia 2018r.
Koszt uczestnictwa ucznia w konkursie to 10 zł.
 Zgłoszenia u swoich polonistów.

Uczniowie klas 5 i 6!!!
Ogłaszamy konkurs na ulotkę informacyjną o najpiękniejszych miejscach w Polsce.
Ulotka ta musi być wykonana w dwóch językach - angielskim i polskim. Na kartce z bloku, format A4, przygotowujemy informację w języku polskim, a następnie tą informację tłumaczymy na język angielski. Wybieramy maksymalnie 4 miejsca, które według Was są najpiękniejsze lub warte zobaczenia w Polsce.
Informacje te sporządzamy w programie Office Word oraz dodajemy zdjęcia z własnej galerii lub z galerii internetowej.
 
Mile widziane prace z kolorowymi wydrukami.
 
Gotową pracę dostarczamy do koordynatorów konkursu, pani Beaty Migaj i pani Agnieszki Niewiadomskiej do 14 listopada 2018r.
 
Konkurs ma na celu wykazanie się znajomością języka polskiego i angielskiego w celu zaprezentowania miejsc godnych odwiedzenia. Promujemy nasz piękny kraj oraz zachęcamy do aktywnego spędzania czasu na wędrówkach i podróżach. Umiejętność zaprezentowania miejsc w języku angielskim przyda się podczas wakacyjnych wycieczek i poznawaniu nowych przyjaciół z różnych krajów.
 

Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna

zapisy do 23 października 2018r. u swoich polonistów

Konkurs odbędzie się 14 listopada 2018r. szczegóły na stronie: www.olimpus.edu.pl

Zapraszam 3 uczniów z każdej klasy trzeciej (wybranych w wyniku eliminacji klasowych) do udziału w XII Szkolnym Konkursie „Zawsze zdrowi”, który odbędzie się w poniedziałek 15.10.2018 r. na 4 lekcji (10.45- 11.30) w bibliotece szkolnej .

Zakres tematyczny:
   • promocja zdrowia – wiedza o zdrowiu i kształtowaniu zdrowych nawyków,
   • zdrowy styl odżywiania,
   • higiena osobista i otoczenia,
   • bezpieczeństwo w codziennym życiu,
   • życie bez nałogów,
   • ruch w życiu człowieka,
   • pierwsza pomoc.


Finaliści szkolnego konkursu reprezentować będą szkołę w XII Międzyszkolnym Konkursie
„Zawsze zdrowi”, który odbędzie się 27.10.2018 r. w SP 44 we Wrocławiu.

Organizator : Zuzanna Mrzygłód

Strona 5 z 7