1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20, zatrudni specjalistę do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20, zatrudni osobę na stanowisko nauczyciel wspomagający, dla ucznia z Zespołem Aspergera.