CKE logo


Adresy stron z informacjami o Egzaminie Ósmoklasisty:

Centralna Komisja Egzaminacyjna: www.cke.gov.pl
Egzamin ósmoklasisty: www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu: https://oke.wroc.pl/


Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (KLIKNIJ)

Przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów: