Gratulujemy naszej uczennicy Marii Bławat z klasy 6a sukcesu w konkursie plastycznym pt. "Bartoszewski".

Organizatorem jest Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.

ROK 2022 to ROK WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO. Cieszymy się, że i nasza szkoła tym akcentem dołączyła się do obchodów.

Maria Blawat

 

16 listopada 2022r. w naszej szkole przeprowadzone zostały w klasie 8f innowacyjne zajęcia edukacyjne wykorzystujące w nauczaniu metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda ta dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.
Temat lekcji matematyki brzmiał „Der Satz des Pythagoras” (Twierdzenie Pitagorasa). Uczennica Julia Kofman opracowała wcześniej słowniczek polsko-niemiecki zawierający słówka przydatne do lekcji CLIL. Materiały i pomoce dydaktyczne opracowane zostały z wykorzystaniem platformy
Wordwall oraz narzędzi Discovery Education's Puzzlemaker.
Uczniowie byli bardzo skoncentrowani na pozyskiwaniu merytorycznych informacji
wykorzystując swoje umiejętności językowe.

Zajęcia miały charakter otwarty. Moim gościem była Pani Elżbieta Białowąs-Rejek.

Serdecznie dziękuję Pani Edycie Ćwiklik za współpracę przy przedsięwzięciu.
Uczniowie czynili bowiem wcześniej przygotowania do lekcji metodą CLIL na swoich zajęciach z języka niemieckiego.

Pani Edyta Ćwiklik wprowadziła nowe słownictwo związane z twierdzeniem Pitagorasa w formie quizów (platforma Educaplay), wykreślanek i piosenki „Der Satz des Pythagoras”.

Zdjęcia z tych wydarzeń TUTAJ

Katarzyna Bednarek

Zapraszamy uczniów klas 1-8 do udziału

w

Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym
Alfik Humanistyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 14 zł
Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (klasa, oddział i numer w dzienniku) na potrzeby realizacji konkursu.

Zapisy i wpłaty do 25 listopada 2022: klasy 1,2 i 3 u wychowawców,
klasy 4-8 u nauczycieli języka polskiego.

Termin konkursu: 7 grudnia 2022r. godz. 09:00-10:00

Regulamin konkursu oraz bezpłatnie arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie www.jersz.pl

Zapraszamy serdecznie!

 

Koordynatorzy konkursu
Agnieszka Strembicka
Agnieszka Krzemińska

 

Dnia 19.10.2022 r. w SP 90 odbył się XXV Międzyświetlicowy konkurs wiedzy ekologicznej „Przygoda z Ekoludkiem”. Naszą świetlicę reprezentowała drużyna, wyłoniona podczas ekologicznego konkursu świetlicowego dla klas trzecich: Antonina Micach i Szymon Berdowski. Uczniowie na początku rozwiązywali test, a następnie wykonywali doświadczenia, zadania, których wyniki zapisywali w karcie odpowiedzi. Jury po zliczeniu punktów ogłosiło zwycięzców. Nasza drużyna zdobyła II miejsce.

Gratulujemy!!

Przygoda z Ekoludkiem

 

W miesiącu październiku nasza szkoła realizowała kolejne zadania w ramach ogólnopolskiego projektu „(Nie)zwykła matematyka”. Były to następujące działania:

     • Moduł I: Co w trawie piszczy? – Kleksografia
Klasa 5b wzięła udział w zajęciach dotyczących symetrii jesiennych liści, skrzydeł motyla, serwetek i wycinanek ludowych. Uczniowie dowiedzieli się z prezentacji multimedialnej, co to jest symetria. Podaliśmy różne przykłady figur symetrycznych w naszym życiu codziennym. Uczniowie sprawdzali, czy jesienne liście są symetryczne. Przygotowywali szablony liści, a potem składali w taki sposób, aby jeden z liści powstał z lewej części szablonu z jego symetrycznym odbiciem, a drugi z prawej części z jego symetrycznym odbiciem. Uczniowie przyklejali swoje prace na kartkach. Na końcu przygotowali prezentacje swoich prac na tablicy w klasie. Uczniowie przygotowywali również serwetki z kolorowego papieru.
Efekty pracy uczniów TUTAJ

Anna Pussty

     • Moduł II: Galeria sztuki – Cyrklem malowane

Uczniowie klasy 6c na zajęciach z matematyki dowiedzieli się, jak piękny może być okrąg, jakie kryje w sobie możliwości do tworzenia pięknych wzorów. Przypomnieli sobie pojęcie symetrii, poznali, czym jest mandala, skąd się wywodzi i czego jest symbolem. W efekcie stali się młodymi specjalistami od rysowania mandali tworząc je od zera, wykazując się przy tym kreatywnością, umiejętnością skupienia i cierpliwością.
Efekty pracy uczniów TUTAJ

Katarzyna Bednarek

 

Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.

Na zajęciach świetlicowych klasa 2c wysłuchała wierszy związanych tematycznie z Dniem Zadusznym. Kilka z nich pojawiło się na gazetce obok prac plastycznych wykonanych przez uczniów kredkami lub farbami.

Uczniowie klasy 2d podczas zajęć edukacyjnych dowiedzieli się czym jest tradycja Zaduszek. Następnie samodzielnie narysowali, pokolorowali i przykleili znicze, które utworzyły plakat przypominający o tym dniu.

Klasa 3e w ramach akcji przygotowała podczas zajęć opis wspomnień, jak w ich domach pamięta się o bliskich, którzy już odeszli. Uczniowie opisali jak spędzili Dzień Wszystkich Świętych oraz narysowali ilustracje do swoich wspomnień.

Klasy 2b, 2c oraz 2d z wychowawczyniami wybrały się na Sołtysowice pod pomnik pamięci ofiar terroru hitlerowskiego upamiętniający więźniów obozu pracy przymusowej z lat 1939-1945. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego powstał ten pomnik oraz zapalili symboliczne znicze.

W ramach programu "Szkoła pamięta", uczniowie klasy 2a podczas zajęć świetlicowych, odbyli wirtualny spacer po Cmentarzu Powązkowskim. Został zaprezentowany film pokazujący zabytkową nekropolię. Uczniowie poznali historię powstania cmentarza, zwrócili uwagę na nazwiska osób tam pochowanych, dowiedzieli się kto spoczywa w Alei Zasłużonych.

Uczniowie klasy 2f podczas zajęć świetlicowych zapoznali się z tradycjami związanymi z Dniem Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym. Każdy uczeń wykonał pracę plastyczną przedstawiającą znicz dedykowany bliskiej osobie, która odeszła.

Uczniowie klasy 2a wraz z wychowawczynią wybrali się na Cmentarz Osobowicki, gdzie pod pomnikiem pamięci ofiar terroru komunistycznego z lat 1945-1956 na znak pamięci zapalili symboliczne znicze.

SzkoLa pamieta2

SzkoLa pamieta3

SzkoLa pamieta4

2a

pamietamy

 

 

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że uczennice
Lidia Gawlik z klasy 5a i Ewa Wielgos z klasy 7b
otrzymały Stypendium Prezydenta Wrocławia dla młodych utalentowanych wrocławian
w zakresie twórczości artystycznej.
Stypendia przyznawane są osobom uzdolnionym artystycznie, uczącym się do 30. roku życia, które zajmują się twórczością artystyczną, wyróżniają talentem i swoimi osiągnięciami promują Gminę Wrocław.

Uroczystość wręczenia dyplomów przez Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka odbyła się w Sali Wielkiej Ratusza dnia 12.10.2022 r.
Należy podkreślić, że nasza szkoła jest jedyną szkołą podstawową nie posiadającą profilu artystycznego, której przedstawiciele znaleźli się w gronie stypendystów.

Serdecznie gratulujemy!

Start3

 

Strona 1 z 50