Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału

w szkolnym konkursie fotograficznym

„MATEMATYKA JAK KURZ, JEST WSZĘDZIE”

Konkurs polega na wykonaniu cyfrowego zdjęcia, pokazującego matematykęw otaczającym
nas świecie. Może to być fotografia krajobrazu, żywej lub martwej natury wykonana
w dowolnym miejscu (bez postaci ludzi). Zdjęcia należy zapisać w formacie JPG.
 
 
Wykonane zdjęcie należy umieścić na stronie internetowej pod adresem
klikając znak + i podając imię, nazwisko autora, klasę, tytuł fotografii
i krótki, ale ciekawy opis (maksymalnie 3 zdania).
 
Termin składania prac: od 6 marca 2023r. do 31 marca 2023r.
Prace oceni jury w składzie: pani Katarzyna Bednarek, pani Anna Pussty
oraz pani Joanna Dziuba – Paradziej.
Ogłoszenie wyników – kwiecień 2023r.
Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni a ich prace będzie można podziwiać w e-booku
wykonanym z wykorzystaniem aplikacji StoryJumper przez wybranych uczniów klasy 6c.

Zgłoszenie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem postanowień Regulaminu
 

Wszelkie pytania proszę kierować do Organizatorów konkursu.

Czekamy na Wasze prace (-:

Organizatorzy konkursu:
Katarzyna Bednarek
Anna Pussty

 

W styczniu świetlica szkolna ogłosiła konkurs literacki dla klas drugich i trzecich
pt. „ Niezwykłe tajemnice SP 20”.

Celem konkursu było stworzenie uczniom możliwości debiutu w zakresie twórczości literackiej, rozwijanie umiejętności literackich, wrażliwości i wyobraźni oraz wzbogacanie języka ojczystego.
Jury nagrodziło następujące prace:

1 miejsce
Zofia Drałus-Chmielewska, klasa 3f

2 miejsce
Liliana Pawłowska, klasa 3f

3 miejsce
Jakub Sobótka, klasa 2d
Zuzanna Demska, klasa 3f

Gratulujemy !!

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI
ZAMIESZKAŁYCH W REJONIE LIPY PIOTROWSKIEJ I WIDAWY !

 

Rodzice dzieci, mających miejsce zamieszkania na osiedlu Lipa Piotrowska, Widawa, którzy chcą aby ich dziecko od roku szkolnego 2024/2025 zostało przeniesione do nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Cynamonowej, mogą w tegorocznej rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 20 i Szkole Podstawowej nr 50 wybrać dedykowaną dla nich klasę - oddział ogólny ul. Cynamonowa.

 

 

„ZAKŁADKA do książki”

Plastyczny konkurs biblioteki szkolnej dla klas I, II i III

Cel:
 Pobudzenie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
 Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi
 Rozbudzenie wyobraźni twórczej

Termin trwania konkursu: 06 – 31 marca 2023r.

Zasady uczestnictwa:

1. Do konkursu zapraszamy uczniów klas I, II i III
2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w dowolnej technice plastycznej
3. Wymiary prac powinny mieć format zakładki do książki
(ok.24cm x 4,5cm)
4. Do prac należy dołączyć dane personalne autora: imię i nazwisko, klasa
5. Termin składania prac w bibliotece upływa dnia 31 marca 2023r.
6. Ocenie podlega: pomysłowość i staranność wykonania pracy oraz praktyczność zakładki

Laureaci najlepszych prac, wybrani przez komisję konkursową w skład, której wchodzą:
Małgorzata Maligranda i Magdalena Warot,
zostaną nagrodzeni w trzech kategoriach: klas I, II i III.

Prace zostaną zaprezentowane na wystawce przy bibliotece szkolnej.
Organizator: Biblioteka szkolna SP 20

 

 

 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Tym razem lekcje geografii przybrały formę 3D :) A to wszystko za sprawą długopisów 3D, zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Klasa 7a i 7c w ramach nauki mapy administracyjnej Polski podjęły się trudnego zadania przeniesienia granic wszystkich województw najpierw na specjalne folie, a następnie już gotowy druk na nasze geograficzne tablice korkowe. Teraz możemy ćwiczyć na nich zapamiętywanie ich nazw, lokalizacji oraz stolic. Klasy siódme są już prawdziwymi specjalistami w dziedzinie, a teraz zapraszamy Was do wspólnej zabawy - ile województw rozpoznacie? :)

Geografia

 

 

pic

       Z ogromną radością informujemy, że siedmioro uczniów naszej szkoły zostało zakwalifikowanych do etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych zDolnego Ślązaka 2022/2023. Są to:


TYMOTEUSZ GŁOWACKI 5A – język niemiecki
JOANNA KORONCZOK 7B – język polski
ANTONI GRZEGRZÓŁKA 7B – język polski, geografia
KINGA KAŁUŻYŃSKA 8A – język polski
MARTA JAHN 8D – język angielski
MAJA WÓJCIK 8D – język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia
GUSTAW BORGOSZ 8F – język angielski

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w finałach! Powodzenia!

 

30 listopada Szkolny Wolontariat Pomagam Innym zorganizował dla uczniów klas 3 imprezę Andrzejkową połączona ze sprzedadzą ciast. Pieniądze z tej sprzedaży zostały przekazane na Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Szkolny Wolontariat przygotowuje się do wiosennego kiermaszu RZECZY NIEPOTRZEBNYCH. Prosimy o przynoszenie do Sali numer 8 niepotrzebnych zabawek, samochodzików, książek, pluszaków, gier i innych rzeczy, z których już uczniowie nie korzystają. Rzeczy te powinny być kompletne, czyste i w dobrym stanie. Pieniądze ze sprzedaży tych rzeczy już po raz kolejny zasilą konto Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Za wszystkie datki z góry serdecznie dziękujemy, bo warto pomagać.

Start

Strona 2 z 55