KIEROWNIK ŚWIETLICY
       Monika Wudyka

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
       Aleksandra Gil
       Aleksandra Janicka
       Monika Kędzior
       Nikola Kotkowska
       Agnieszka Krzemińska
       Anna Kwapińska
       Zuzanna Mrzygłód
       Katarzyna Niedziela
       Gabriela Pisula
       Alicja Stefanowska
       Leszek Stefanowski
       Magdalena Warot