KONTO RADY RODZICÓW:     98 1020 5226 0000 6102 0433 7366

Wpłaty na potrzeby szkolne uczniów SP 20, uchodźców z Ukrainy
Konto Rady Rodziców SP20:    32 1020 5226 0000 6102 0492 6277
dla wpłat spoza granic Polski - kod SWIFT - BPKOPLPW
 

KONTO ŚWIETLICA:                58 1020 5226 0000 6702 0492 6194

KONTO KSERO:                       54 1020 5226 0000 6102 0492 6269