Reprezentacja świetlicy SP 20 najlepsza we Wrocławiu!

XXIV Międzyświetlicowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej
„ Przygoda z Ekoludkiem”

Tegoroczny konkurs odbył się w dwóch etapach:

1. „Test Ekoludka”

Pierwszy test wiedzy ekologicznej odbył się dnia 10 maja 2021. Przystąpiło do niego 35 uczniów. Laureatami 1-go etapu zostali: I miejsce: Jan Krajewski 3e, II miejsce Michał Kabała 3e, III miejsce Klara Łoś 3d. Laureaci I i II miejsca reprezentowali szkołę w drugim etapie.

2. „Test Ekoludka” i „Praca Ekoludka”

28 maja 2021 roku odbył się etap międzyszkolny testu wiedzy ekologicznej, przeprowadzony w formie on-line. Nasi reprezentanci napisali go na 100%! Sukces chłopców uskrzydlił drużynę wykonującą zadanie konkursowe zwane „ Pracą Ekoludka”.
„Praca Ekoludka” polegała na wyszukaniu i przeprowadzeniu w świetlicy dowolnego doświadczenia obrazującego zmiany zachodzące w przyrodzie lub działania człowieka mające wpływ na życie ludzi, zwierząt, roślin (zgodnie z tematyką konkursu) oraz udokumentowanie tego w formie Lapbooka. Należało wyszukać przykłady w najbliższym otoczeniu dotyczące tego doświadczenia, podać propozycje działań człowieka zapobiegające zagrożeniu, chroniące przyrodę, itp. Jako że nasza szkoła znajduje się w bliskim sąsiedztwie rzeki Odry, przyjrzeliśmy się bliżej wodzie z wrocławskiej rzeki, przyniesionej do szkoły w słoiku i ...zajęliśmy się zanieczyszczeniem wód. Przeprowadziliśmy doświadczenie z wodą, olejem i ptasimi piórami.

Punkty przyznane za Lapbooka w połączeniu ze 100% wynikiem z testu dały nam zwycięstwo.

Jako laureaci 1-ego miejsca we Wrocławiu nasza świetlica wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy.

Serdeczne gratulacje dla laureatów
oraz podziękowania dla wszystkich uczniów klas trzecich zaangażowanych w konkurs. :-)
 

Koordynatorzy konkursu na terenie SP 20:
Zuzanna Mrzygłód i Agnieszka Ochalik

ekoludek21   start

 

Czytany 337 razy