Świetlica Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego

zaprasza uczniów klas II i III do wzięcia udziału w jesiennym konkursie literackim
pt. „Tajemnicze wrota SP 20”


Cele konkursu:
   - zachęcenie miłośników pisania do „ujawnienia się”;
   - stworzenie możliwości debiutu w twórczości literackiej dzieci;
   - rozwijanie umiejętności literackich, wrażliwości i wyobraźni;
   - wzbogacanie języka ojczystego.
Zasady uczestnictwa:
   - Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie opowiadania dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach;
   - Jeden autor może reprezentować swym nazwiskiem tylko jedną pracę;
   - Ilość stron: dowolna;
   - Forma pracy: opowiadanie;
   - Pracę należy podpisać (imię, nazwisko, klasa);
   - Utwór należy napisać odręcznie;
   - Praca powinna posiadać szatę graficzną, która będzie jej dodatkowym walorem, podlegającym ocenie;
   - Utwór należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2021 r. do świetlicy (sala 202)
Kryteria oceniania:
   - twórczy charakter utworu;
   - zgodność z tematyką;
   - poprawność stylistyczna i językowa;
   - poziom literacki pracy;
   - samodzielność i oryginalność;
   - ogólna estetyka, kaligrafia;
   - pomysłowość szaty graficznej;

Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

Koordynatorzy konkursu:
Zuzanna Mrzygłód
Małgorzata Maligranda

 

 

 

 

 

 Drodzy Uczniowie!

Dziękujemy Wam za nadesłane kreatywnych plakatów zwracających uwagę na potrzebę dbania o naszą planetę.

Wszyscy wykonaliście wyjątkowe prace, a wybranie tych najbardziej oddających idee tematu konkursu było nie lada wyzwaniem.

I miejsce
Lena Gorajek 2a
Magda Liebig 2c

II miejsce
Szymon Berdowski 2f

III miejsce
Marcel Głowacz 2e
Basia Skalecka 3e

Wyróżnienia
Monika Majer 2f
Antek Czajkowski 2f
Franciszek Gebel 2f
Irena Grzybowska 2e

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zapraszamy do odebrania dyplomów oraz nagród do swojego wychowawcy świetlicy.

Jesteśmy dumni, że razem z nami chcecie zmieniać świat na lepsze.

 

XXIV Międzyświetlicowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej
„ Przygoda z Ekoludkiem”

Tegoroczny konkurs odbył się w dwóch etapach:

1. „Test Ekoludka”

Pierwszy test wiedzy ekologicznej odbył się dnia 10 maja 2021. Przystąpiło do niego 35 uczniów. Laureatami 1-go etapu zostali: I miejsce: Jan Krajewski 3e, II miejsce Michał Kabała 3e, III miejsce Klara Łoś 3d. Laureaci I i II miejsca reprezentowali szkołę w drugim etapie.

2. „Test Ekoludka” i „Praca Ekoludka”

28 maja 2021 roku odbył się etap międzyszkolny testu wiedzy ekologicznej, przeprowadzony w formie on-line. Nasi reprezentanci napisali go na 100%! Sukces chłopców uskrzydlił drużynę wykonującą zadanie konkursowe zwane „ Pracą Ekoludka”.
„Praca Ekoludka” polegała na wyszukaniu i przeprowadzeniu w świetlicy dowolnego doświadczenia obrazującego zmiany zachodzące w przyrodzie lub działania człowieka mające wpływ na życie ludzi, zwierząt, roślin (zgodnie z tematyką konkursu) oraz udokumentowanie tego w formie Lapbooka. Należało wyszukać przykłady w najbliższym otoczeniu dotyczące tego doświadczenia, podać propozycje działań człowieka zapobiegające zagrożeniu, chroniące przyrodę, itp. Jako że nasza szkoła znajduje się w bliskim sąsiedztwie rzeki Odry, przyjrzeliśmy się bliżej wodzie z wrocławskiej rzeki, przyniesionej do szkoły w słoiku i ...zajęliśmy się zanieczyszczeniem wód. Przeprowadziliśmy doświadczenie z wodą, olejem i ptasimi piórami.

Punkty przyznane za Lapbooka w połączeniu ze 100% wynikiem z testu dały nam zwycięstwo.

Jako laureaci 1-ego miejsca we Wrocławiu nasza świetlica wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy.

Serdeczne gratulacje dla laureatów
oraz podziękowania dla wszystkich uczniów klas trzecich zaangażowanych w konkurs. :-)
 

Koordynatorzy konkursu na terenie SP 20:
Zuzanna Mrzygłód i Agnieszka Ochalik

ekoludek21   start

 

W świetlicowym konkursie wiedzy ekologicznej dla klas trzecich wzięło udział 35 osób.
Uczniowie odpowiadali na pytania testowe (otwarte i zamknięte).
1 miejsce zdobył Jan Krajewski z 3e
2 miejsce zajął Michał Kabała z 3e
3 miejsce przypadło Klarze Łoś z 3d

Gratulacje dla zwycięzców !!!!

Konkurs oprócz sprawdzenia świadomości ekologicznej dzieci miał na celu wyłonienie dwuosobowej drużyny, która będzie reprezentować naszą świetlicę na Teście Ekoludka podczas XXIV  Międzyświetlicowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Przygoda z Ekoludkiem” organizowanym przez świetlicę SP nr 90 .

Strona 3 z 7