ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 6 lipca 2023 r. (czwartek) w godzinach 8:30 - 15:00 w SEKRETARIACIE Szkoły. Zaświadczenia będą wydawane uczniom/Rodzicom za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Czytany 243 razy