Lekcja CLIL

16 listopada 2022r. w naszej szkole przeprowadzone zostały w klasie 8f innowacyjne zajęcia edukacyjne wykorzystujące w nauczaniu metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda ta dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.
Temat lekcji matematyki brzmiał „Der Satz des Pythagoras” (Twierdzenie Pitagorasa). Uczennica Julia Kofman opracowała wcześniej słowniczek polsko-niemiecki zawierający słówka przydatne do lekcji CLIL. Materiały i pomoce dydaktyczne opracowane zostały z wykorzystaniem platformy
Wordwall oraz narzędzi Discovery Education's Puzzlemaker.
Uczniowie byli bardzo skoncentrowani na pozyskiwaniu merytorycznych informacji
wykorzystując swoje umiejętności językowe.

Zajęcia miały charakter otwarty. Moim gościem była Pani Elżbieta Białowąs-Rejek.

Serdecznie dziękuję Pani Edycie Ćwiklik za współpracę przy przedsięwzięciu.
Uczniowie czynili bowiem wcześniej przygotowania do lekcji metodą CLIL na swoich zajęciach z języka niemieckiego.

Pani Edyta Ćwiklik wprowadziła nowe słownictwo związane z twierdzeniem Pitagorasa w formie quizów (platforma Educaplay), wykreślanek i piosenki „Der Satz des Pythagoras”.

Zdjęcia z tych wydarzeń TUTAJ

Katarzyna Bednarek

Czytany 154 razy
Więcej w tej kategorii: « Szlachetna Paczka Pomoc dla Ukrainy »