Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną

Nasza Szkoła uczestniczyła w tegorocznej akcji „Światowy Dzień Wody z PAH” mającej na celu podnoszenie świadomości na temat globalnych wyzwań wodnych oraz zaangażowanie do działania na rzecz powszechnego dostępu do wody na świecie.

Dyplom

Czytany 320 razy