Projekt „Ocena kondycji psychicznej”

Miej to z głowy - o projekcie
Projekt „Ocena kondycji psychicznej” jest finansowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 http://www.zdrowiepsychiczne.org/o-projekcie.html

Projekt skierowany jest do następujących grup zawodowych, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia jako najbardziej narażone na stres, wypalenie zawodowe, lęki, depresję:
• pracownicy administracji,
• nauczyciele i inni pracownicy edukacji,
• pracownicy służb mundurowych,
• pracownicy opieki zdrowotnej,
• pracownicy pomocy społecznej,
• studenci i wykładowcy akademiccy.

W ramach projektu dostarczamy Państwu:
• narzędzia do samodzielnej weryfikacji Państwa kondycji psychicznej;
• wiedzy na temat profilaktyki związanej z zaburzeniami i chorobami psychicznymi;
• informacji, gdzie i jak szukać pomocy w przypadku, gdy pojawi się zagrożenie Państwa zdrowia psychicznego.

Realizatorzy projektu prezentują także sposoby profilaktyki dotyczące zaburzeń i chorób psychicznych. Koncentrują się na tych chorobach, które najczęściej dotykają nas jako społeczeństwo. Starają się również podpowiedzieć, co zrobić, jeżeli zauważą Państwo u siebie lub swoich bliskich (w rodzinie, pracy, wśród znajomych i przyjaciół) niepokojące objawy, które mogą wskazywać na wystąpienie zaburzeń lub chorób psychicznych.

 

Czytany 377 razy