6 kwietnia 2017 r. w SP20 odbędą się

eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu RecytatorskiegoWędrówki szlakiem wartości”.

Temat konkursu: Ziemia to najpiękniejszy Ogród. „Gdybym nawet wiedział,
że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni”

(Marcin Luter)

Należy przygotować utwór dowolnego autora.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
KATEGORIA I – WIERSZ
KATEGORIA II – FRAGMENT PROZY

Uwaga! Można przygotować prezentację w dwóch kategoriach.

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego.

Świetlica zaprasza do udziału
w Szkolnym Konkursie Plastycznym pt. KOSMOS

Cele: - rozwijanie zainteresowań tematyką wszechświata
          - kształtowanie zdolności plastycznych i wrażliwości estetycznej
          - poznanie nowych technik plastycznych i technicznych

Regulamin:
         • konkurs przeznaczony dla dzieci klas I – III,
         • format prac dowolny,
         • technika prac dowolna,
         • prace indywidualne i zbiorowe.

Termin:
Prosimy o dostarczanie prac do 18 kwietnia do świetlicy szkolnej (sala 8).
Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko autora oraz klasa.
Dla autorów najciekawszych prac – dyplomy.

ŻYCZYMY POWODZENIA I BOGATYCH DOZNAŃ ARTYSTYCZNYCH!

Wychowawcy świetlicy

Zapraszamy uczniów klas 4-6 do udziału
w I Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim „Między słowami”.

Hasło przewodnie konkursu: „Nasz Wrocław”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie od 1 do 3 utworów poetyckich, których tematyka związana jest z Wrocławiem.

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego.

Zapraszamy uczniów klas 4-6 do udziału
w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wędrówki szlakiem wartości”.

Myśl przewodnia konkursu:
„Ziemia uczy nas więcej o nas samych niż można wyczytać ze wszystkich książek. To dlatego, że stawia opór, nie poddaje się. Człowiek zmagający się z przeszkodą obnaża swoje ja
i poznaje samego siebie.”

Konkurs obejmuje dwie kategorie:
      I – poezja: należy przygotować 1 lub 2 utwory poetyckie,
     II – proza: należy przygotować formę fabularną lub esej.

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego.

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ulicy Kamieńskiego serdecznie zaprasza
dzieci z klas III szkół podstawowych do udziału w międzyszkolnym konkursie
 GWIEZDNE SZLAKI
Konkurs podzielony jest na trzy części (całość odbywa się w jednym dniu):
I część pisemna - rozwiązywanie rebusów, krzyżówek
II część ustna - dzieci odpowiadają na pytania związane z wiedzą kosmiczną i zdobywają punkty
III część plastyczno – techniczna - każda drużyna przygotowuje pracę związaną z tematem konkursu z materiałów dostępnych, wcześniej przygotowanych przez organizatorów.
Każda część konkursu zostanie oceniona, wyłonieni zostaną zwycięzcy. Pierwsze trzy miejsca zostają uhonorowane dyplomami i nagrodami.
Celem konkursu jest
 • upowszechnienie wiedzy o kosmosie,
 • propagowanie polskich osiągnięć w dziedzinie kosmologii,
 • wspólna zabawa połączona z pozytywną rywalizacją.
REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie biorą udział dzieci z klas III szkoły podstawowe j (niekoniecznie uczęszczające do    świetlicy szkolnej).
2. Jest to konkurs drużynowy (drużyna składa się z trzech osób), szkołę reprezentuje 1 drużyna.
3. Konkurs przebiega w trzech etapach:
    » sprawność logiczna (rebusy, krzyżówki, kalambury),
    » sprawność umysłowa (quizy, odpowiedzi na pytania z dziedziny kosmologii, zagadki),
    » praca plastyczno – techniczna, w której ocenie podlegać będzie pomysłowość oraz sposób wykonania pracy.
4. Zadania konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
5. Zwycięży drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zwycięstwie decyduje dogrywka w formie dodatkowych pytań.
6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do 14.04.2017r. informacji zawierającej nazwiska dzieci i opiekuna przygotowującego uczniów do konkursu, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na adres e-mail podany w zgłoszeniu zostanie wysłane potwierdzenie udziału w konkursie oraz zgoda do wypełnienia przez opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych uczestnika, którą należy przekazać organizatorom w dniu konkursu.
7. Ilość drużyn ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.   
8. Konkurs odbędzie się dnia 10.05.2017r. w godzinach 9:00 – 11:00.
 
ZAKRES TEMATYCZNY
 • Słońce i Układ Słoneczny
 • Galaktyki
 • Gwiazdy i gwiazdozbiory
 • Planeta Ziemia
 • Komety, meteory i meteoryty
 • Gromady gwiezdne
 • Loty w kosmos
 • Wielcy astronomowie   
                                                                                                                Zapraszamy
 Koordynatorzy :                                                                                          Dyrektor:                              
Agnieszka Sielska                                                                              Dariusz Kopaczewski
Zuzanna Mrzygłód 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu
zaprasza
dzieci z klas I – III do udziału w konkursie plastyczno – technicznym.

„EKOLOGICZNY STWOREK”

Celem konkursu jest :

• rozbudzenie wyobraźni
• rozwijanie kreatywności
• pobudzenie wrażliwości estetycznej
• poznawanie nowych technik plastyczno – technicznych
• doskonalenie sprawności manualnych
• uwrażliwienie na możliwość wykorzystania surowców wtórnych

Warunki konkursu:

• technika dowolna – prace przestrzenne
• forma indywidualna i grupowa (do 3 osób)
• prace opisane drukiem: imię, nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela

Termin konkursu:

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do dnia 20.03.2017r. do sali nr 9.
Wystawa prac odbędzie się w dniach 22.03.2017 r. – 29.03.2017r.
Odbiór prac będzie możliwy w dniach 30-31.03.2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.03.2017r. – informacja zostanie umieszczona
na stronie internetowej szkoły.
Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz drobne upominki, natomiast nauczyciele – opiekunowie - pisemne podziękowania.

Organizatorzy: 
Nauczyciele świetlicy                                                                                                                         Dyrektor: Dariusz Kopaczewski
SP nr 20 im. Orła Białego
we Wrocławiu

Dyrekcja SP 20 im. Orła Białego ogłasza konkurs

na ozdobę wielkanocną -

ZAJĄC WIELKANOCNY”

R E G U L A M I N K O N K U R S U

§1.

Konkurs przeznaczony jest dla całej społeczności szkolnej.

§2.

Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:

 • I kategoria - uczniowie „zerówek” i klas 1;

 • II kategoria - uczniowie klas 2-3;

 • III kategoria - uczniowie klas 4-6;

 • IV kategoria - Rodzice/Opiekunowie Prawni naszych uczniów;

 • V kategoria - Pracownicy SP 20;

§3.

S a m o d z i e l n a praca ucznia („ZAJĄC WIELKANOCNY”) musi być wykonana na terenie szkoły.

Rodzice/Opiekunowie prawni, Pracownicy mogą swoją pracę wykonać poza terenem szkoły.

§4.

Każdy uczeń/ osoba dorosła może oddać na konkurs tylko jedną pracę - zająca wielkanocnego.

§5.

Wymagany opis pracy - przypięta do pracy kartka, koniecznie pobrana z sekretariatu szkoły, ponieważ będzie na niej umieszczony numer:

a) w przypadku ucznia:

-imię i nazwisko dziecka;

-oddział, do którego dziecko uczęszcza;

-czytelny podpis nauczyciela, oświadczającego, że praca była wykonana przez ucznia samodzielnie ;

b) w przypadku Rodzica/Opiekuna Prawnego:

-nazwisko i imię;

-oddział, do którego uczęszcza dziecko osoby oddającej pracę;

c) w przypadku Pracownika szkoły:

-nazwisko i imię.

§6.

I etap konkursu

Dotyczy uczniów:

Wszystkie dzieci wykonują zająca wielkanocnego. Każdy oddział klasy 1-6 oraz „zerówek” przekazuje 6 wytypowanych przez uczniów oraz wychowawcę danego oddziału prac konkursowych, które wezmą udział w 2 etapie.

Prace te należy dostarczyć do sekretariatu szkoły - do dnia 31 marca 2017r. Ozdoby dostarczone po tym terminie nie będą oceniane w drugim etapie.

§7.

II etap konkursu

Dyrekcja szkoły wybierze 3 najładniejsze prace z każdego oddziału danej klasy oraz z oddziałów przedszkolnych. Następnie z tych prac, wytypuje te, które zostaną nagrodzone. Pod uwagę będzie brana: estetyka wykonania, pomysł, oryginalność pracy.

Uwaga! Osoby dorosłe przekazują swoje prace bezpośrednio do sekretariatu szkoły - do 31.03.2017r.

§8.

Wszystkie prace uczniów, przekazane przez wychowawców do 2 etapu konkursu oraz prace osób dorosłych będą zaprezentowane na terenie szkoły.

§9.

Ogłoszenie wyników planujemy przed świętami wielkanocnymi, jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące przesunięcie tego terminu. Dla wykonawców najładniejszych prac (w każdej z pięciu kategorii), Dyrekcja szkoły przewidziała nagrody. Zostaną one wręczone na najbliższych (po konkursie) apelach porządkowych klas 1- 6. Dzieciom z oddziałów zerowych zostaną wręczone w salach lekcyjnych.

Dyrekcja SP 20 im Orła Białego


 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu 
zaprasza 
dzieci z klas „O” do udziału w konkursie plastyczno – technicznym.
 
„MÓJ WYNALAZEK”
Celem konkursu jest :
 
• rozbudzenie wyobraźnimoj wynalazek
• rozwijanie kreatywności
• pobudzenie wrażliwości estetycznej
• poznawanie nowych technik plastyczno – technicznych
• doskonalenie sprawności manualnych
 
Warunki konkursu:
 
• technika dowolna - prace płaskie ,  półprzestrzenne lub przestrzenne
• format dowolny
• forma indywidualna i grupowa (do 3 osób)
• prace opisane drukiem: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa
 
Termin konkursu:
 
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do dnia 22.03.2017r do sali nr 8.
Wystawa prac odbędzie się w dniach 24.03.2017 r. – 31.03.2017r.
Odbiór prac od 03.04.2017 r. do 05.04.2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu 31.03.2017 r. – informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
Zapewniamy  dyplomy dla autorów wyróżnionych prac. 
Organizatorzy: 
Agnieszka Józefowicz
Agnieszka Sielska – Dudzik
Agnieszka Wykrętowicz
Andrzej Szorc
Strona 22 z 23