1. Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 1 września 2020r. nr 1

2. Organizacja inauguracji roku szkolnego

3. Procedury ogólne zapewnienia bezpieczeństwa

4a. Główne zasady pracy szkoły

4b. Aktualizacja - Główne zasady pracy szkoły

5. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia zakażenia Covid19 u pracownika

6. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia Sars-CoV-2 u ucznia

7. Procedury wejść i wyjść do i z budynku szkolnego

8. Regulamin funkcjonowania biblioteki

9. Procedury sanitarne

10. Procedurami kształcenia na odległość w klasach 4 - 8, w okresie 26.10.2020 r. - 08.11.2020 r.

11. Procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas pracy zdalnej

12. Zarządzenie nr 1/11/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu z dnia 6.11.2020 r.

13. Procedury kształcenia na odległość w klasach I-III w okresie 9.11.2020 r. - 29.11.2020 r.

14. Organizacja nauki dla klas I-III od 30 listopada
       -  klasy drugie
 
15. Nauka od 18 stycznia 2021 r.:

       - Zarządzenie Dyrektora Szkoły,
       - Procedury organizacji nauki, opieki i pracy w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego, od dn. 18.01.2021r.,
       - Procedura Postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u ucznia,
       - Procedura Postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika szkoły,
       - Link do strony opublikowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wytycznych MEN, MZ i GIS dla klas I-III :
         https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/testy-przesiewowe-nauczycieli-na-obecnosc-koronawirusa

16. Rozporządzenie MEiN

17. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia

18. Wzór wniosku dla rodzica

20. Rozporzadzeni oraz wytyczne MEiN, MZ i GIS

 

 

Oświadczenie -konsultacje dla uczniów klas 4 - 8

Oświadczenie należy wydrukować lub przepisać ręcznie i podpisane przynioeść do szkoły

Gotowe (wydrukowane) oswiadczenie jest dostępne przy wejściu do szkoły na portierni

Oświadczenie można wypełnić i podpisać w szkole przyprowadzając dziecko na konsultacje