Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022

Zamawiający informuje, że wszczął postępowanie na zadanie:
Tytuł/nazwa postępowania :

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022.

Identyfikator postępowania 4ac2fd3b-a307-473e-b8a5-68b1e0a536e6

Postępowanie prowadzone jest na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Czytany 476 razy