INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE ZOSTAŁY PRZYJĘTE DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023